Zielonogórscy policjanci w maju i w czerwcu odwiedzają uczniów szkół średnich w ramach XV edycji projektu profilaktycznego pn. „Zapobieganie handlowi ludźmi”, opracowanego w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Rozmawiają z młodzieżą z młodzieżą o zjawisku handlu ludźmi, wyjaśniają czym jest handel ludźmi oraz jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać przed wyjazdem za granicę.